Solsagt

Ask Ibsen Lindal, MDG: 5 GW solenergi i 2030

June 15, 2021 Season 3 Episode 19
Ask Ibsen Lindal, MDG: 5 GW solenergi i 2030
Solsagt
More Info
Solsagt
Ask Ibsen Lindal, MDG: 5 GW solenergi i 2030
Jun 15, 2021 Season 3 Episode 19

MDG er et av partiene som har satt seg mål om installert solenergi i valgprogrammet. MDGs mål er 5 GW, og hør denne podcasten for en samtale rundt mål, problemstillinger, og virkemidler.

Dette var også tema for et seminar Solenergiklyngen arrangerte tidligere i år, om partienes ambisjoner for solenergi og enøk, sammen med Huseierne, Nelfo, NBBL, Naturvernforbundet, og Novap.

Solenergi er også en del av regelverk og problemstillinger rundt strømnettet, og Lindal ønsker flere tester, og unntak fra regelverket for å skape mer kunnskap om hvordan solenergi fungerer i strømnettet. Mer om dette også i episoden med Futurehome, tidligere.

Ask Ibsen Lindal har en grad i Fornybar Energi fra NTNU, som også har vært tema for en episode, riktignok fra Gjøvik.

Vi omtaler også prosjektet COME-RES, som dreier seg om renewable energy communities, som er en del av EUs energieffektiviseringsdirektiv.

En av Solenergiklyngens partnere innen flytende sol, Sunlit Sea, blir også nevnt. 

Show Notes

MDG er et av partiene som har satt seg mål om installert solenergi i valgprogrammet. MDGs mål er 5 GW, og hør denne podcasten for en samtale rundt mål, problemstillinger, og virkemidler.

Dette var også tema for et seminar Solenergiklyngen arrangerte tidligere i år, om partienes ambisjoner for solenergi og enøk, sammen med Huseierne, Nelfo, NBBL, Naturvernforbundet, og Novap.

Solenergi er også en del av regelverk og problemstillinger rundt strømnettet, og Lindal ønsker flere tester, og unntak fra regelverket for å skape mer kunnskap om hvordan solenergi fungerer i strømnettet. Mer om dette også i episoden med Futurehome, tidligere.

Ask Ibsen Lindal har en grad i Fornybar Energi fra NTNU, som også har vært tema for en episode, riktignok fra Gjøvik.

Vi omtaler også prosjektet COME-RES, som dreier seg om renewable energy communities, som er en del av EUs energieffektiviseringsdirektiv.

En av Solenergiklyngens partnere innen flytende sol, Sunlit Sea, blir også nevnt.