Solsagt

Balakin og Veluthapillai, HVL: Solenergi på nye måter med nanopartikler

April 28, 2021 Benjamin Myklebust Rød Season 3 Episode 16
Solsagt
Balakin og Veluthapillai, HVL: Solenergi på nye måter med nanopartikler
Show Notes

Vanligvis snakker vi om solenergi og mener energi fra solcellepaneler basert på silisum. Av og til snakker vi om solenergi som solvarme.

Men denne gangen snakker vi om solenergi på flere andre måter, Grätzel-celler, eller såkalte dye-sensitized solar cells, solfangere med nanopartikler for mindre varmetap, og hydrogenproduksjon der sol-lys produserer hydrogen direkte, med nano-partikler.

Dette og mer får du høre om i podcastepisoden med Boris Balakin og Dhayalan Velauthapillai ved Høgskulen på Vestlandet, HVL.

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/mas311
https://hvl.no/studier/studieprogram/2021h/etk/