Solsagt

ZERO: Norske fornybarmuskler for globale klimakutt

April 07, 2021 Benjamin Myklebust Rød Season 3 Episode 13
Solsagt
ZERO: Norske fornybarmuskler for globale klimakutt
Show Notes

Globalt økte solenergi i 2020, drevet fram av økt etterspørsel av strøm, mer modne markeder, og lavere priser. Tilsammen ble ca. 140 GW installert.

Samtidig vokser også kullkraft. I Kina ble over 38 GW kullkraft satt i drift, men mye mer er i pipelinen. Faktisk har den totale installerte kullkraftkapasiteten doblet seg i verden siden 2000.

Hvordan kan vi med norske økonomiske bidrag og sikkerhet, og norsk teknologi bidra til at solenergi og andre fornybare energikilder blir valgt i stedet for kull? Solenergi er mange steder billigere enn kull, men kull kan likevel bli bygd ut fordi hele energipolitikken mange steder er bygget opp rundt planer og kompetanse for kull. I tillegg er gjerne kullkraft billigere å bygge. Selv om solenergi kan være billigere, så vil nesten hele kostnaden komme som en investering her og nå.

Solenergiklyngens podcast har tidligere hatt Per Kristian Sbertoli, da i ZERO, nå i Norfund, som gjest. Da snakket vi om Norge som tungen på vektskålen for at fornybart skulle kunne bli valgt over kull i nye markeder, som Vietnam. Nå er dette arbeidet utviklet videre, og ZERO foreslår norsk storsatsing på fornybar energi i utviklingsland. Gjestene i podcasten er Dagfrid Forberg og Morten Svelle i ZERO, som har lagt fram en rapport om dette temaet. Dagfrid er nestleder og fagansvarlig for finans i ZERO, og Morten Svelle har jobbet med utviklingen av rapporten ZERO har lagt fram. Svelle har bakgrunn fra Utenriksdepartementet, Norad, og fra den norske ambassaden i Uganda.

Rapporten ZERO legger fram må ses som et innspill til utviklingsminister Dag Inge Ulstein utredning av et klimafond for å redusere klimagassutslipp, som en leveranse på Granavoldens punkt om «en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull.» I neste omgang kan et slikt fond, og et slikt initiativ bli et viktig norsk bidrag i det internasjonale klimaarbeidet.