Solsagt

Alemayehu Gebremedhin, NTNU Gjøvik. Bio- og solenergi-bachelor

March 18, 2021 Season 3 Episode 11
Solsagt
Alemayehu Gebremedhin, NTNU Gjøvik. Bio- og solenergi-bachelor
Show Notes

Ved NTNU kan du studere Bachelor i fornybar energi, og i Gjøvik kan du spesialisere deg innen bio- og solenergi. 

Møt professor Alemayehu Gebremedhin, som forteller om hva du lærer på studiet, og hvordan de arbeider.

Du kan lese mer om studiet her:
https://www.ntnu.no/studier/biforen/bio-solenergi
På studieretningen bio- og solenergi vil du lære om kjemiske former for fornybar energi, og teknologiene som kreves for å utnytte dem. Du lærer å utnytte energien vi omgir oss med - fra solen, naturlige kilder som trær og vekster, samt avfallsmaterialer og andre menneskeskapte kilder. Kjemisk energiteknologi, bioenergi og solenergi er alle eksempler på emner fra denne spesialiseringen. På studieretningen bio- og solenergi vil du i tillegg lære å gjøre vurderinger av varer og tjenester i et livsløpsperspektiv. Du utvikler en unik kompetanse som møter behovene til næringslivet og forskning, hvor analyse av bio- og solenergi er svært krevende.