Solsagt

Anne Gerd Imenes, UiA: Bachelor og master i fornybar energi

March 18, 2021 Benjamin Myklebust Rød Season 3 Episode 10
Solsagt
Anne Gerd Imenes, UiA: Bachelor og master i fornybar energi
Show Notes

På UiA kan du studere til bachelor eller master i fornybar energi.

Kappløpet om å finne de beste energiløsningene er i full gang. Energibransjen står overfor store utfordringer og investeringsbehov. Du kan bli med å virkeliggjøre visjonen om et energinøytralt Europa.

I møte med konjunktursvingninger vil konkurransedyktige bedrifter etterspørre mer kompetanse. Med en masterutdanning står du sterkere overfor endringer i arbeidsmarkedet. Studiet er internasjonalt rettet, og studenter kan bli engasjert i pågående forskningsprosjekter.

Anne Gerd har selv lang erfaring med solenergi, ikke minst fra Australia der hun har jobbet med consentraded solar power.