Solsagt

Hybridisering av flytende sol og vannkraftverk med Stanislas Merlet fra Multiconsult

April 11, 2022 Solenergiklyngen Season 2 Episode 3
Hybridisering av flytende sol og vannkraftverk med Stanislas Merlet fra Multiconsult
Solsagt
More Info
Solsagt
Hybridisering av flytende sol og vannkraftverk med Stanislas Merlet fra Multiconsult
Apr 11, 2022 Season 2 Episode 3
Solenergiklyngen

Samspill mellom solenergi og andre teknologier vil bli viktig i tiden fremover for å muliggjøre det grønne skiftet og for å sikre forsyningssikkerheten. I denne episoden snakker vi med Stanislas Merlet fra Multiconsult. Han skriver sin ph.d. innenfor hybridisering av flytende solkraft og vannkraftverk for Multiconsult i samarbeid med NTNU. Vi snakker blant annet om hvorfor denne hybridløsningen vil bli viktig for å møte fremtidig kraftbehov,  samt potensialet både nasjonalt og globalt. I tillegg snakker vi om hva som må legges til rette for å kunne bygge ut denne teknologien, samt erfaringer fra eksisterende prosjekter. Ønsker du å lese mer om dette prosjektet? Klikk på linkene under:

https://www.glintsolar.ai/blog/hybrid-future-with-enormous-potential-hydropower-floating-solar

Denne episoden vil foregå på engelsk.

Show Notes

Samspill mellom solenergi og andre teknologier vil bli viktig i tiden fremover for å muliggjøre det grønne skiftet og for å sikre forsyningssikkerheten. I denne episoden snakker vi med Stanislas Merlet fra Multiconsult. Han skriver sin ph.d. innenfor hybridisering av flytende solkraft og vannkraftverk for Multiconsult i samarbeid med NTNU. Vi snakker blant annet om hvorfor denne hybridløsningen vil bli viktig for å møte fremtidig kraftbehov,  samt potensialet både nasjonalt og globalt. I tillegg snakker vi om hva som må legges til rette for å kunne bygge ut denne teknologien, samt erfaringer fra eksisterende prosjekter. Ønsker du å lese mer om dette prosjektet? Klikk på linkene under:

https://www.glintsolar.ai/blog/hybrid-future-with-enormous-potential-hydropower-floating-solar

Denne episoden vil foregå på engelsk.